Japon 2009

45-Doraemon-Toy-Camera 01-Errance-1 02-Snow-Monkey 03-Walkin-Shiodome 07-Alone-Shiodome 30-Mori-Graphic 35-Maman-Hunting 37-Maman-Tokyo 44-madam-Yoshie 51-Roppongi-coin-de-rue 57-Errance-4 62-Roppongi-Hills-6 65-Green-and-Black 68-Somewhere-in-Tokyo 71-Errance-6 74-Somewhere-in-Tokyo-2 77-Errance-8 83--Akihabara-3 87-Akihabara-4 91-Errance-9 97-Ameyoko-2 101-Ameyoko-5 102-Ameyoko-6 103-Ameyoko-7 113-Errance-Shibuya 115-Puppet-Shibuya-1 117-Manif-Berlitz-2 127-Errance-Nagano 130-Alpine-Nagano 135-Jigokudani-2 136bis-Jigokudani-Jeyser 156-Snow-Monkey-19 160-Shiga-Kogen 179-Ginza-7 183-Crossing-Ginza-2 195-Kappabashi 202-Asakusa-4 209-Hamarikyu-2 216-Hamarikyu-6 221-Villa-Fontaine-2 226-Kabukicho-1 240-Kabukicho-11 241-Elections-Kamakura 251-Echoppe-Kamakura-4 256-Eau-temple 259-Pleins-de-bonzes 273-Kawai 282-Daibutsu-4 299-Plage-Kamakura 302-Kamakura-beach 313-Ginza-1 317-Ginza-4 325-Ginza-9 327-Ginza-11 330-Metro-Edo 334-Edo-3 338-Edo-6 344-Ikebukuro-3 347-Ikebukuro-6 352-Tokyo-on-windows 355-Shiodome-2 356-Shiodome-3 359-Errance-Tokyo 363-Shiodome-6 366-Bonze-Shiodome 367-Tokyo-Tower 373-Shiodome-By-Night-5 378-Shiodome-By-Night-7 379-Lovers-in-Tokyo 383-Marchands-Senso-ji-1 384-Marchands-Senso-ji-2 391-détail-Senso-ji 397-Shiodome-1 398-Shiodome-2 405-Errance-Yanaka-1 407-Yanaka-4 408-Errance-Yanaka-2 412-Ameyoko-vélo 413-Ameyoko 419-Yoyogi 421-La-boucle 420-Yoyogi 427-Ameyoko 428-Vendeur-de-Nori 430-Shibuya-life 432-Singes-Nagano-1

Les derniers commentaires

Autres albums photos